Megjelent » Tarot kártya jelentések PDF (150+ oldal) MEGNÉZEM

Számmisztika (numerológia): A teljes 2024-es útmutató

Tudtad? 😮

Először a Harry Potter világában találkoztam ezzel a kifejezéssel — Hermione Granger kedvenc tantárgya volt. Bár a könyvek és a filmek sem mennek bele részletesen, egy dolgot viszont kiemelnek: a számok mágikus erejéről van szó.

A számok ezoterikus tudománya — amit a 20. századtól úgy hívnak, hogy numerológia (számmisztika).

Hermione a segítségükkel megtanul többet látni, természetfeletti dolgokat csinálni, jósolni… varázsolni.

És veled mi a helyzet? 🙂

Az órára pillantva mindig ugyanazt a számot látod ismétlődni? Több hozzád közeli ember is más hónapban, de ugyanazon a napon született? Esetleg a szerencseszámod nem várt helyeken bukkan fel?

Mindez okkal történik — a számok a körülöttünk lévő világ építőkövei.

Az alábbiakban megismerheted, hogy:

 • Mi az aritmetika, számmisztika és numerológia?
 • Milyen típusai vannak — és melyiket használjuk?
 • Miért nem volt felesleges Pitagoraszról tanulni?
 • Mi lehet az 5 legfontosabb szám az életedben?
 • Mik a mesterszámok vagy éppen az angyalszámok?

… és mi a számok konkrét jelentése?

Hiába utáltad a matekot… ezt a területet imádni fogod!

Minden a számmisztikáról — egyetlen helyen.

A számmisztikától a numerológiáig

A numerológiát néha számtanként — a 20. század előtt pedig számmisztika néven emlegették. Sok nyelvben arithmancy a neve, amely kifejezés ókori görög eredetű, és két szóból áll össze:

 • arithmos (szám),
 • manteia (jóslás).

Az „arithmancy” tehát az ókorban a számokon keresztül történő jóslás volt, amely során a betűkhöz számértéket rendeltek.

A magyar nyelvben ezt próbálja megragadni a „szám” és a „misztika” kifejezés — a számmisztika.

Nem csoda, hogy az első dokumentált mű is az ókori Görögországból származik a témában.

számmisztika könyv
Ptolemaiosz (ókori asztrológus): Tetrabiblos — a legrégebbi numerológiai könyv, ami i.e. 2. században íródott, és még ma is széles körben tanulmányozzák és hivatkoznak rá.

Maga a számtan eredete viszont még régebbre nyúlik vissza: egy asszír felirat a Kr. e. 8. századból, amelyet II. Sargon megbízásából készítettek, azt írja, hogy „a király 16.283 sing hosszúságú falat építtetett Khorsabadban, hogy az megfeleljen saját neve számértékének.”

A számok ismétlődését és a szinkronicitást tehát már évezredekkel ezelőtt megfigyelték: a káldeus számmisztika az ősi babiloni gyakorlatokon alapul, a zsidó kabbalisztikus tanulmányai pedig az Ószövetségben visszatérő számjegyeket vizsgálják. Sőt, sok okkultista úgy véli, hogy a 11:11 megjelenése a tetragrammatonnal — Izrael Istenének kimondhatatlan négybetűs nevével — áll kapcsolatban.

A numerológia tehát sok ezer éves: egészen az ókori Egyiptomig, Sumérig és Indiáig nyúlik vissza.

Különböző nyelvek, kultúrák, birodalmak és emberek — a számokat mégis általánosan, univerzálisan használták a természetben megtalálható isteni erők leírására.

Véletlen lenne? 🙂

Az ókortól a modern időkig

A numerológiának négy típusa létezik, különböző módszerekkel és hitrendszerekkel:

 • Káldeus
 • Kabbala
 • Tamil
 • Pitagoraszi

Káldeus numerológia: Az 1-8-as számok köré épül — a 9-es számot (a szent jelentés miatt) kihagyja. Az egyjegyű számok a személy külső személyiségét, míg a kétjegyű számok a személy belső énjét jelölik.

Kabbala numerológia: Az 1-9 számokat használja az ábécé minden betűjének számértékhez rendeléséhez egy személy nevéből — az így kapott szám rezgési frekvenciái alapján pedig megérti a múltat és a jelent, hogy segítsen megjósolni a jövőt.

Tamil numerológia: Ez 3 számot használ a személy lényének leírására: születési dátum, évszámmal kiegészített teljes születési dátum, és a nevének számértéke. Az így kapott szám betekintést nyújt a személy tulajdonságaiba és jövőbeli fejlődésébe.

Pitagoraszi numerológia: A modern numerológiai gyakorlat — nyugati numerológiának is nevezik, ez a leggyakrabban használt rendszer. Az 1-9 egyjegyű számok és a 11, 22 és 33 mesterszámok képezik.

számmisztika

A ma leggyakrabban alkalmazott numerológia az ókori görög filozófus és matematikus, Pitagorasz (Kr. e. 2500 körül) tanításain alapul.

Igen, ő ugyanaz a bölcs, aki a Pitagorasz-tételt is feltalálta (amit jól ismersz matek óráról) 🙂

Pitagorasz zseniális matematikus volt — de nem csak a mennyiségi megoldások érdekelték. Úgy vélte, hogy a fizikai világ a számok energetikai rezgéseinek összessége, ezért azt tanította követőinek (püthagoreusok), hogy minden dolog a saját számának megfelelően rezeg, és még a bolygók is a saját frekvenciájuknak megfelelően rezonálnak.

Mindezekből pedig egy rendszert is kidolgozott, amelyben a betűket számokkal feleltette meg.

kos éves horoszkóp 2024
Kép a lead magnetból és lecserélni az alatta lévő felsorolást
 1. = A, J, S
 2. = B, K, T
 3. = C, L, U
 4. = D, M, V
 5. = E, N, W
 6. = F, O, X
 7. = G, P, Y
 8. = H, Q, Z
 9. = I, R

Ez a felfedezés vezette a püthagoreusokat arra a következtetésre, hogy „minden szám”.

A legtöbb mai numerológus pedig az ókori görög Pitagoraszt tartja a numerológia atyjának.

Az egyik értelmezés szerint a „minden szám” azt jelenti, hogy az emberek mindent meg tudnak mérni a világon, majd számokkal és arányokkal le is tudják írni — ez egy ésszerű elképzelés, és nagy hatással volt a tudományra és a matematikára.

Egy másik értelmezés szerint azonban azt jelenti, hogy a világon minden számokból áll, és számértékre redukálható — talán még a túlvilág is.


Dante „Paradiso” című művében a mennyország leírásában a püthagoraszi számmisztika is szerepel.

Ma már (a püthagoreusokkal ellentétben) a modern numerológusok a számokat az emberekre is alkalmazzák, amellett, hogy a számokhoz nem kézzelfogható fogalmakat is rendelnek — az ételek, a tárgyak és a színek is rezegnek.

Ezáltal ahhoz, hogy az emberek produktív és harmonikus életet éljenek, gondoskodniuk kell arról, hogy a környezetük rezonáljon a saját rezgéseikkel.

Ezzel pedig el is érkeztünk a spirituális tanokhoz.

Számmisztika kapcsolódása az asztrológiához és a tarot-hoz

számmisztika

A numerológia számai hatalmas, erőteljes, szent rendszert alkotnak.

Nem csoda, hogy:

 • sok-sok ezer éves múltra tekint vissza,
 • már az ókorban felfedezték az alapjait,
 • kapcsolódik a többi ezoterikus tanhoz,

… ahogy az sem csoda, hogy hatással van a kultúrára, tudományra, vallásra — vagy ami nekünk még fontosabb, az asztrológiára és a tarot-ra is!

Érdekesség!

Ezért alkotja a Pantonia három fő pillérét:

— a tarot,
— asztrológia,
— numerológia.

Mert ahogy a többi kettőre, úgy a numerológiára is igaz a fő kulcsszavunk:

Önmegismerés.

A numerológia — az asztrológia és tarot mellett — tehát a külső (a „hogyan fejezed ki magad?” kérdés) mellett a belsőre (a „milyen benned rejlő energiák mozgolódnak?” kérdésre) is válaszol.

Én magam is rengeteget használom, hogy több dimenziót, további árnyalatokat, extra tudást adjak a munkámhoz: hihetetlenül meggazdagítja a misztikus tanokat.

Például nagyszerű társa az asztrológiának: segít jobban kirajzolni a jegy, a bolygó vagy a ház tulajdonságait, és kiegészíteni azokat — ha te a Rák jegyében születtél (asztrológia), és Életút-szám a 6-os (számmisztika), akkor

Az Életút-szám a numerológiában tehát a napjegyedhez hasonló az asztrológiában: megmutatja az identitásodat, beleértve az erősségeidet, a gyengeségeidet, a lehetőségeidet, a rád leselkedő veszélyeket, a motivációidat és az ambícióidat. Az Életút-számod feltárja a tapasztalataid jellegét is, és azt, hogy miért történtek az események a múltban, történnek a jelenben vagy fognak történni a jövőben.

A numerológia tehát betekintést enged a személyiségbe, a jövőbeli eseményekbe — sőt, még az élet értelmébe is.

Használható tehát:

 • tarot olvasáshoz,
 • horoszkópok írásához,
 • numerológiai számításokhoz,

… és ezek által önmagad mélyebb megismeréséhez.

De vajon hogyan?

A numerológia számai

A számmisztika a számok hozzájuk kapcsolt szimbolikus jelentésével és tulajdonságaival foglalkozik — amelyek a bennük rejlő rezgésükből adódnak.

 • A páratlan számok például férfiasak, a páros számok pedig nőiesek.
 • Az egyes szám kreatív, hiszen több egyes összeadásával bármilyen más számot létrehozhatunk.
 • A kettő a kettősséget képviseli, és női energia.
 • A három ezzel szemben a férfiasságot jelképezi.
 • Az öt, mint a kettő és a három összege, ennélfogva a házasságot jelképezi — és mivel pontosan az egytől kilencig terjedő számok közepére esik, az igazságosságot is képviseli.
 • A tízes egy szent szám, főként azért, mert az első négy számjegy összege.

A számmisztikában tehát a nulla (0), az egytől-kilencig (1-9) terjedő egyjegyű számok, és az első három ismétlődő szám (11, 22 és 33) különleges misztikus tulajdonságokkal rendelkeznek.

A világ összes jelensége 9 alapszámmal és 3 mesterszámmal — mindegyik szám útmutatást és betekintést nyújt az élet mélyebb jelentéseinek megértéséhez.

Szinte minden számítással, amit a numerológiában végzünk, egyetlen számjegyre redukáljuk.

A számmisztikában bármilyen nagyságrendű szám leegyszerűsíthető, redukálható 1 számjegyre — és bár vannak kivételek (mint például a Mesterszámok vagy egy Angyalszám), szinte mindig addig folytatjuk a redukciót, amíg le nem jutunk ezen egyszámjegyű számok egyikére.

Ehhez arra lesz szükség, hogy az egyes számjegyeket összeadjuk. 

Például a születési hónapoknál az első kilenc hónap változatlan marad, a kétszámjegyűek pedig:

 • 10 = 1 (tehát az októberből 1-es lesz)
 • 11 = 2 (a novemberből 2-es)
 • 12 = 3 (a decemberből pedig 3-as)

Van egy jó hírem: nem kell matematikusnak lenned ahhoz, hogy felfedezd a numerológia varázslatát. Mindössze egy tollra, papírra és néhány szuper egyszerű számtani feladatra (vagy a legközelebbi számológépre) van szükséged ahhoz, hogy elkezdhesd felfedezni a számok misztikus tulajdonságait.

Az alapszámok

A számmisztika megértésének és használatának alapjai a végtelen számokat alkotó 10 alapszám: a nulla, valamint az 1-től 9-ig terjedő számok jelentésének megértésével kezdődnek.

A nulla a tiszta, tökéletes tudatosság, amely még nem nyilvánult meg.

1: Eredetiség

Kulcsszavak: új kezdet, új inspirációk, beavatás, függetlenség, férfiasság.

Fokozott motiváció és lendület jellemzi. Igazi úttörő, aki alig várja, hogy utat törjön az új törekvéseknek, és kikövezze az utat mások előtt. Természetes vezető és proaktív erő. Az 1-es szám az újdonságot, a mozgást és a ránk váró lehetőségeket jelenti. A spirituális szimbolikában ez a teremtés száma és minden dolog születése – a világegyetem isteni eredete.

Ahogyan a Kos, az állatöv első jegye a cselekvésről és a beavatásról szól, úgy az 1-es a számmisztikában az előrehaladáshoz kapcsolódik.

Az 1 az úttörő szellemet, a független természetet és a veleszületett vezetői képességeket szimbolizálja.

Az egyes számot azokkal hozzák összefüggésbe, akik vezetnek és megteremtik a saját útjukat. Független és határozott cselekvéssel, valamint egyedi tulajdonságaik birtoklásával önbizalmat tudnak kifejleszteni.
Azok az emberek, akiknek ez a szám az életút- vagy a természetes képességszámuk, úttörőkké válnak, szemben a követőkkel.
Az 1-es szám a számmisztikában az új kezdeteket, a lehetőségeket és a kreatív függetlenséget jelképezi. A numerológia 1-es száma nyomokban férfias energiát és magabiztosságot hordoz, amely az életben való előrehaladásra ösztönöz. Rossz napján az 1-es kissé főnökösködő vagy hivalkodó lehet, a bizonytalanságot a túlságosan fejlett önhittség mögé rejtve.
Az 1-esnek nem szabad elfelejtenie, hogy bár első, nagyon gyorsan a legmagányosabb számmá válhat. Még a legautonómabb 1-eseknek is szükségük van a barátaik, a családjuk és a szerelmeik támogatására.
A numerológiában az 1-es szám legnagyobb erőssége a függetlenség, mert ez új lehetőségekhez és növekedési potenciálhoz vezet. Az 1-es szám legnagyobb gyengesége azonban az előrelátás és az élet felfedezésének hiánya.

2: Egyensúly

Kulcsszavak: egyensúly, kapcsolatok, társas viszonyok, nőiesség.

Társas aspektus, a másik kiegészítése, segítése, gondoskodás, kooperáció, kiegyensúlyozottságra és békére törekszik, konfliktuskerülő.

A 2-es szám az érzékenységhez, az egyensúlyhoz és a harmóniához kapcsolódik. A számmisztikában a 2-es rezgés a közvetítő szerepét tölti be, és harmóniát teremt azáltal, hogy az együttérzés, az empátia és a kedvesség révén összehozza a disszonáns erőket. A 2 a pszichikai képességekhez és az intuícióhoz kapcsolódik, és ha ez a szám életút- vagy sorsszámként jelenik meg, akkor az illető éles szemmel figyeli a finom energiaváltozásokat és az érzelmi árnyalatokat.
A kettes szám magasan intuitív típusokat képvisel, akik hatékonyan tudnak hidakat építeni. Jellemzően olvasni tudnak az emberekből, és tehetségesek abban, hogy tudják, hogyan érjenek el másokat. Meglátásaik és kinyilatkoztatásaik lehetnek az életről, amelyeket megoszthatnak, hogy inspiráljanak. Meg kell tanulniuk a határokat és azt, hogyan mondjanak nemet.
A 2-es szám a numerológiában egyensúlyt, harmóniát és erős érzelmi kapcsolatokat jelent. A numerológia 2-es száma nőies szám, ápoló energiával, amely segít felemelni és összehozni másokat.
A numerológiában a 2 legnagyobb erőssége a 2-es számon keresztül rezonáló gondoskodó szellem, amely arra ösztönzi az embereket, hogy törődjenek másokkal. A 2-es szám legnagyobb gyengesége azonban a harmónia megzavarásától való félelem, mert ez visszatartja az embereket attól, hogy cselekedjenek az életükben. Mivel a 2-es annyira érzékeny, nagyon konfliktuskerülő, és a végén úgy érezheti, hogy alulértékelik vagy nem ismerik el. A 2-esnek kerülnie kell a külső megerősítés keresését, és ehelyett fel kell ismernie, hogy a szükséges tökéletes egyensúly már belül létezik.

3: Hitelesség

Kulcsszavak: szeretet, teremtés, alkotás.

Az asztrológiában a harmadik ház a kommunikációról szól, a numerológiában pedig nem áll messze tőle.
A hármas szám a kreatív kifejezés minden formáját jelképezi, és sokan, akik ezt a számot viselik, természetesen tehetségesek. Ez a szám bájt és kedvességet kölcsönözhet a személyiségnek. Az írás és a nyilvános beszéd révén tehetség és gyógyulás is jelentkezhet.
A hármasoknak meg kell tanulniuk, hogy nyíltan és őszintén fejezzék ki magukat, és ne nyomják el a kellemetlen érzelmeket.

A kommunikáció kiemelkedően fontos a 3. Szimbolikusan a 3 két egyesített erő kimenetét jelenti: Ez a teremtés lényege. A 3 rendkívül tehetséges a kifejezésben, zökkenőmentesen osztja meg az innovatív és úttörő koncepciókat művészet, írás és szónoklat útján. Munkája inspirál, motivál és felemel másokat, és a 3 nagy örömét leli abban, hogy másokat mosolyra fakaszt. A 3-as szám a numerológiában a kreativitást, a szenvedélyt és a társadalmi kapcsolatokat szimbolizálja. A numerológia 3 a férfiasságot és a szenvedélyes energiát sugallja, amely arra ösztönzi az embereket, hogy felvállalják a múltat, a jelent és a jövőt.
A 3-as szám egyik legnagyobb erőssége az optimizmus, amely arra ösztönzi az embereket, hogy tárt karokkal fogadják az életet. A numerológiában a 3 fő gyengesége a mélység hiánya, hogy elkerülje a negatív érzelmek feltárását. Tudd meg, mit jelent a 3-as szám a spiritualitásban, és hogyan befolyásolhatja a 3-as a karrieredet és a szerencsédet.
A 3-as azonban arról is ismert, hogy meglehetősen szeszélyes, és ha a 3-as úgy érzi, hogy félreértik, teljesen visszavonulhat. A 3-as menekülési hajlamai könnyen enyhíthetők a békés tudatosság gyakorlásával: Ilyen aktív képzelőerővel a 3-as számára fontos, hogy találjon nyugodt pillanatokat, hogy újrainduljon, helyreálljon és feltöltődjön.

4: Stabilitás

Kulcsszavak: stabilitás, alapozás, manifesztáció, korlátok rendezettség, objektivitás, biztonság.

Pragmatikus, értelmes, szervezett? Akkor talán a négyes a természetes képességed száma.
A négyes szám a gyakorlatias építő, aki összerakja a dolgokat és elintézi azokat. Ők logisztikai problémamegoldók, akiknek analitikus elméjük van, amely a stratégiára és a terv összeállítására irányul.
Fontos, hogy a négyesek ne dolgozzák túl magukat, ne stresszeljék magukat, és ne söpörjék a szőnyeg alá az érzelmeiket.

A számmisztikában a 4-esnek földi energiája van, és a gyökerek megerősítése körül összpontosul. A 4-es hajthatatlanul hisz a fizikai világban, és tudja, hogy a szilárd infrastruktúrába való befektetés szükséges a tartós örökség felépítéséhez. Gyakorlatias, szorgalmas és felelősségteljes, a 4-es szám rezgése a skálázható növekedést támogató logikus rendszerek létrehozására összpontosít. A 4-esnek azonban van egy olyan szilárdsága, amely gyorsan merevségbe csaphat át; a 4-esnek nem szabad elfelejtenie, hogy a szabályok célja a fejlesztés, nem pedig a gátlás. A 4-es könnyen megmakacsolja magát, ezért a 4-esnek előnyös, ha megtanul lazítani és a dobozon kívül gondolkodni. 4 felszabadultnak és inspiráltnak fogja érezni magát, ha bátorságot talál ahhoz, hogy vállaljon néhány merész kockázatot.
A 4-es szám a számmisztikában a rugalmasságot, a gyakorlatiasságot és az elkötelezettséget jelöli. A numerológia 4-es számának női energiája van, amely stabilitást sugároz és elősegíti a hatékonyságot. A 4-es szám fő erőssége a megbízhatóság, mert bizalmat ébreszt. A 4-es szám legnagyobb gyengesége a számmisztikában azonban a rugalmatlanság, amely elriasztja az új tapasztalatokat és lehetőségeket. Fedezz fel többet a 4-es számról, és tudd meg, mit jelent a különböző kultúrákban, vallásokban és az asztrológiában.

5: Szabadság

Kulcsszavak: konfliktus, teszt, önvizsgálat, változás.

Igény a változásra, változtatásra — a stabilitást rengeti meg, hogy ne ragadj le.

Ha kalandvágyó, spontán kockázatvállaló vagy (gondolj a tűz jegyek energiájára), akkor lehetsz ötös.
Az ötös szám a legszabadabb szellemű az összes szám közül. Imádnak utazni, és jellemzően nyughatatlanok.
Az ötösök erős kommunikátorok, akik jellemzően az értékesítésben, a marketingben, a márkaépítésben vagy bármiben jeleskednek a kommunikációs iparágon belül.
Aggódnak a csapdába esés miatt, ami megnehezítheti a kapcsolatokat, és magas fluktuációs arányt okozhat karrierjükben. Elég kockázatot és izgalmat kell vállalniuk abban, amit csinálnak, hogy ne okoljanak másokat a fogságba esésért.

Szabadon gondolkodó, kalandvágyó és progresszív, az 5-öst a szabadság határozza meg. Az 5-ösnek szüksége van arra, hogy öt érzékszervét igénybe véve tapasztalja meg a világot: Az 5 számára az élet tanulságait a spontán bátorság cselekedetein keresztül szerzi meg. Az asztrológián belül a Nyilas energiához hasonlóan az 5-ös játékos, impulzív és élénk szelleméről ismert. De a rá jellemző életöröm másik oldalán az 5 nyugtalanná és türelmetlenné válhat. Mivel az 5 mindig a felfedezésre törekszik, nehezen tudja elfogadni az élet mindennapi kötelezettségeit – beleértve a szakmai és a személyközi kötelezettségeket is. Az 5-ösnek nem szabad elfelejtenie, hogy ha leszűkíti a tekintetét, felfedezi, hogy a leghálásabb felfedezés a saját kertjében létezik.
Az 5-ös szám a számmisztikában autonómiát, rugalmasságot és változást jelent. A számmisztika 5 olyan férfias energiát sugároz, amely elősegíti a szocializációt és a kalandot. Az 5-ös szám egyik legnagyobb erőssége a pozitív energia, mert másokat is arra ösztönöz, hogy nyugodtan vegyék az életet. Az 5-ös szám legnagyobb gyengesége a vakmerő és kiszámíthatatlan viselkedésben rejlik. Az 5-ös szám például változásra és rugalmasságra ösztönöz anélkül, hogy jól megtervezett terveket támogatna. Tudj meg többet arról, hogyan befolyásolhatja az 5-ös szám az életedet, és hogy az 5-ös szám mivel kompatibilis leginkább.

6: Elfogadás

Kulcsszavak: harmónia, növekedés, döntés.

Túláradó szeretet, gondoskodás, intellektualitás helyett érzelmes.

Ahogy az asztrológia hatodik háza, amelyet a szolgálat-orientált és szuperkommunikatív Szűz ural, a hatos szám is megtalálható mind a művészek, mind a szolgálatban dolgozók horoszkópjában.
A művész típusok a dizájn, a szépség, a képzőművészet, az esztétika, a zene stb. területén dolgozhatnak. A szolgáltató típusok a terápiás csatornákon, a szociális szolgálatban, a gyógyító módokon, a közösségi segítségnyújtásban stb. dolgozhatnak. Mély és elkötelezett szeretetformát tudnak adni, és feltétel nélkül szeretik a partnerüket és a családjukat.
Ez azt jelenti, hogy a hatost hordozó emberek küzdhetnek az önelfogadással, és nehezen fogadják el a másoktól érkező szeretetet.
Emellett túl szigorúan ítélkezhetnek önmaguk felett, ami időnként mások felé is kiszivároghat. Meg kell tanulniuk, hogy ugyanúgy szeressék magukat, mint másokat, és tudják, hogy úgy is elégségesek, ahogy vannak.

6 elismert a gondoskodó, támogató és empatikus természetéről. Igazi gyógyító, a 6-os képes problémamegoldásra mind érzelmi, mind fizikai téren, segítve másokat egyenes, mégis gyengéd megközelítésével. A 6-os erős felelősségérzettel rendelkezik, és mélyen törődik barátaival, családjával és szerelmeivel. Ez a szám a gyerekekkel és az állatokkal is könnyen kommunikál, lágy gyengédséget és gondoskodó szellemet mutat. De nem mindent kell nevelni, és néha a 6-os védelmező energiája uralkodóvá és irányítóvá válhat. Ahhoz, hogy ne kelljen a világot a vállán cipelnie, a 6-osnak meg kell tanulnia bizalmat és megértést kialakítani mások iránt: Egyszerűen fogalmazva, mindenkinek a saját, egyedi útját kell követnie.
A 6-os szám a számmisztikában a szeretetet, a védelmet és az együttérzést jelenti. A numerológia 6-os számának női energiája van, és gondoskodó szellemmel rendelkezik. A 6-os szám fő erőssége a numerológiában a feltétel nélküli szeretet képessége. Ilyen együttérző természetével a 6-os szám pozitív energiát közvetít mindenki felé, akivel kapcsolatba kerül. A 6-os szám legnagyobb gyengesége azonban a félénkség. A 6-os szám olyannyira szeretetre és tiszteletre ösztönöz, hogy a 6-oshoz igazodó embereket megakadályozza abban, hogy kifejezzék magukat. Fedezd fel a 6-os szám rejtett titkait a számmisztikában, és tudd meg, hogyan befolyásolhatja a 6-os az életedet.

7: Igazság

Kulcsszavak: spiritualitás, tudás, megkérdőjelezés.

Objektív megfigyelés, elemzés, tudásszomj, belső gondolatokra fektetett hangsúly, gondolatok, szokások megtisztítása a fejlődés érdekében.

A hetes szám a tudást és az igazságot uralja. Ez egy titokzatos szám, amely elősegíti a mély kíváncsiságot. Ha ez a szám kiemelkedő, az illető természetes intelligenciája elősegíti a szakosodást egy területen, vagy azt, hogy szakértővé váljon abban, amit csinál. Egy kicsit a briliáns kocka elmét hozhatja magával, aki ért a kutatáshoz. Néhányan szkeptikusok lehetnek, mások azonban megcsapolhatják a spirituális ajándékokat.
A hetesek tanárok, oktatók, tanácsadók és tanácsadók.
Sokan nehezen bíznak meg másokban, és előfordulhat, hogy a múltjukból árulást éltek át. Meditáció, jóga vagy önvizsgálat révén kell kialakítaniuk belső kapcsolatukat. Jól tennék, ha hagynák, hogy az emberek fokozatosan elnyerjék a bizalmukat.

A numerológia nyomozói, a 7-es a nyomozói képességeiről és analitikus készségeiről ismert. Asztrológiai szempontból a 7-es számot a Szűz és a Skorpió energiájának keverékeként is felfoghatjuk: a 7-es rendkívül részletorientált, de a kézzelfogható valósággal szemben a belső bölcsesség vezérli. A 7-esnek éles szeme van, és éles megfigyelései gyors észjárású, leleményes szellemet táplálnak. Mivel szinte bármilyen rendszerben gyorsan megtalálja a hibákat, a 7-es kissé maximalista. A 7-es gyakran feltételezi a hibát, ezért fontos, hogy ez a szám a benne rejlő szkepticizmust nyitott elmével ellensúlyozza. Nem lesz minden bolondbiztos – de ettől lesz szórakoztató az élet.
A 7-es szám a numerológiában mély spirituális kapcsolatot jelent az univerzummal és a logikus gondolkodással. A numerológia 7-es száma férfias energiával rendelkezik, amely önvizsgálatra ösztönöz. A 7-es szám legnagyobb erőssége az intellektus és a tudásszomj. A 7-es számhoz kötődő emberek szívesen tanulnak a fizikai és a spirituális világról. A 7-es szám legnagyobb gyengesége a szkepticizmus. Azok az emberek, akiknek a 7-es a numerológiai számuk, bizonytalanok a világgal kapcsolatban, és hagyhatják, hogy bizonytalanságuk megzavarja a bizalomra való képességüket. A 7-es szám a numerológiában irányíthatja és vezetheti Önt a spirituális megértés keresésében. Tudd meg, mit jelent a 7-es szám a különböző numerológiákban és az asztrológiában.

8: Önfelhatalmazás

Kulcsszavak: cselekvés, manifesztáció, bőség.

Céltudat, nagyra törekvés, átgondoltság, nagyvonalúság, előretekintés, álmok megvalósítására fektetett hangsúly.

A nyolcas szám az ambíciót, a lendületet és az anyagi téren való érvényesülés igényét jelképezi. Azok, akik ezt a számot hordozzák, úgy tűnik, vonzzák mind a hatalmi pozíciókat, mind a magasabb fizetéseket. Üzleti érzékkel rendelkeznek, és természetes menedzserek vagy vezetők. Sokuknak szeretet-gyűlölet kapcsolata van a pénzzel és a hatalommal.
Az ő útjuk arról szól, hogy megcsapolják azt, ami igazán motiválja őket, és elérjék a belső önértékelést.
Fontos, hogy ne a státuszért, hanem az élvezetért is dolgozzanak.

A 8-as szám a bőségről szól. A számmisztikában ez a szám az anyagi jóléthez és a pénzügyi sikerhez kapcsolódik. Az ambiciózus és céltudatos 8-as természetes vonzereje révén könnyedén képes vezetői pozíciókat betölteni. A 8-as a nagy távlatokban való gondolkodást alkalmazza, hogy kiszélesítse hatókörét, és bármilyen létra tetején száguldva rendkívüli magasságokba érjen. A nagy hatalommal azonban nagy felelősség is jár: a 8-as munkamániásokat szül, és egy rossz napon túlzottan irányítóvá és birtoklóvá válhat. Negatív tulajdonságai azonban csökkenthetők a közösségnek való adakozással. Azzal, hogy a sikert mások megsegítésére használja fel, a 8-as rájön, hogy nincs értékesebb, mint a közjóhoz való hozzájárulás.
A 8-as szám a számmisztikában a megbízhatóságot és a rugalmasságot jelenti. A numerológia 8-as számának női energiája van, amely elősegíti a stabilitást és a támogatást. A 8-as szám legnagyobb erőssége a végtelen megbízhatóság. A 8-as számmal kapcsolatban álló emberek úgy találják, hogy mások támogatása természetes számukra. A numerológiában a 8-as szám fő gyengesége az arrogancia. A 8-as numerológiai számmal rendelkező emberek úgy látják, hogy rugalmasságuk és megbízhatóságuk miatt több tiszteletet és elismerést érdemelnek. A 8-as szám egy erőteljes spirituális erő, amelyből többet megtudhatsz a 8-as numerológiai számmal rendelkező emberek életéről és személyiségéről.

9: Megadás

Kulcsszavak: elégedettség, megengedés.

Mások szolgálata, visszavonultság, eddigiek értékelése, kiteljesedés.

A kilences szám a számok utolsó egyes számjegye, és a befejezést jelképezi. A kilences út bölcsesség, megértés és együttérzés. Meghallják a hívást, hogy a társadalom felé forduljanak és változtassanak. Ők humanitáriusok és a társadalmi lelkiismerettel rendelkezők. Sokan a nyilvánossággal vagy a tömegekkel is dolgoznak.
A kilenceseknek vigyázniuk kell, nehogy a rászoruló emberek – ha úgy tetszik, energiavámpírok – kiszipolyozzák őket, és gyakorolniuk kell az egészséges távolságtartást.
Lehet, hogy arra hívják őket, hogy engedjenek el bizonyos kötődéseket az életben, hogy az emberiségért vezető úton maradjanak. „Meg kell tanulniuk követni azt az utat, amit az élet ad nekik.

A számmisztika utolsó számjegyeként a 9-es a régi lelket jelöli. A 9-estől nem idegenek az élet hullámvölgyei – ott volt, ott volt. Ennek megfelelően a 9-es könnyedén képes nagy mennyiségű inger szintetizálására, pszichésen összekötve a pontokat, hogy egy összefüggő egészet alkosson. A 9 küldetése, hogy elérje a legmagasabb tudatállapotát, és segítsen másoknak is elérni ezt a spirituális tudatosságot. A 9-es nem fél az átalakulástól, és képlékeny szelleme másokat is arra inspirál, hogy felfedezzék saját mozgásterületeiket. Mivel a 9 sok tekintetben túllépett a fizikai síkon, folyamatosan emlékeznie kell arra, hogy lehorgonyozzon. A 9-nek meg kell tanulnia egyensúlyt teremteni az absztrakt és a kézzelfogható között, és végül meg kell találnia a helyét a fantázia és a valóság metszéspontjában.

A 9-es szám a számmisztikában az élet egy fejezetének lezárását és a spirituális megvilágosodást jelenti. A számmisztika 9 egy férfias szám, amely a belső bölcsesség érzését szítja, hogy ösztönözze a spirituális növekedést. A 9-es szám fő erőssége a numerológiában a spirituális erősség. Azok az emberek, akik a numerológia 9-es számmal rendelkező tulajdonságokkal rendelkeznek, érzékenyek a lelkük és mások spirituális szükségleteire, ami segíti őket a fejlődésben és önmaguk megértésében. A 9-es szám fő gyengesége a keserűség más eszmékkel és meggyőződésekkel szemben. A 9-es numerológiai szám neheztel arra a gondolatra, hogy a spirituális megvilágosodáshoz vezető utak léteznek az általuk választott ösvényen kívül is. A 9-es szám a személyiségfejlődés és a spirituális utak rejtett aspektusait tárja fel. Fedezze fel, hogyan befolyásolhatja az életét a bibliai, a modern és az asztrológiai numerológia szerint.

A mesterszámok

Van néhány olyan kétszámjegyű szám, amelyet a numerológusok nem fognak egy számjegyűre redukálni, és ezeket Mesterszámoknak nevezik. Ezeket a számokat Mesterszámoknak tekintik, és a gyökérszámok (2 és 4) felfokozottabb változatát jelentik.

A Mesterszámok a legerősebb számkombinációk a numerológiában. Mesterszámok: 11 és 22 magasabb rezgés, „emberen/egón túli”

Ezek a különleges számok nagy ígéretet hordoznak, mégis próbára tehetik azokat, akik a numerológiai horoszkópjukban hordozzák őket. Kivételes szellemi erőt és tudást képviselnek – olyasmit, amit más számok nem tartalmaznak. A Mester-számok erőteljes rezgési energiát sugallnak, amely a tanulással, a teljesítménnyel és a sikerrel kapcsolatos, de valószínűleg stresszesebb vagy nagyobb tétekkel járó környezetben.

Sir Paul McCartney például, Anglia talán leghíresebb Ikrekje 1942. június 18-án született. Ha ezt a dátumot redukáljuk (hónap = 6, nap = 9, év = 7), az eredmény 22 lesz. Ahelyett, hogy ezt egyetlen számjegyre egyszerűsítenénk (ami 4-et eredményezne), a 22-es szám a Mesterszámot tükrözi – a 4 magasabb rendű iterációját, ami McCartney erős „életfeladatát” mutatja.

A duplázó hatás miatt intenzitással bírnak, és arra késztetik az embert, hogy a számban rejlő lehetőségekhez felnőjön” – magyarázta Siegel. „Például a 66 (írva 66/12/3) nagy tehetséget adhat a kreatív művészetekben vagy tehetséget a gyógyítói szakmában. Ugyanakkor meglehetősen érzékennyé és túlzottan idealistává is tehet valakit„.”

A mesterszámok a 11, 22 és 33 kétszámjegyű számokból állnak. Az alábbiakban a numerológiában a három mesterszámot mutatjuk be:

 • 11 a számmisztikában: A 11-es főszám a numerológiában az intuíciót jelképezi.
 • 22 a numerológiában: A 22-es főszám a gyakorlatiasságot és a sikert szimbolizálja.
 • 33 a numerológiában: A 33-as főszám a numerológiában a feltétel nélküli szeretetet jelenti.

11

A 11-es főszám a számmisztikában erős intuíciót és spirituális tudást mutat. A 11-es szám a 2-es gyökszámra bomlik le, és hasonló tulajdonságokat mutat az egyensúly és a másoknak való támogatás felajánlása terén. A 11-es mesterszám egyik erőssége az empátia. Azok az emberek, akik a 11-es számhoz igazodnak, veleszületett megértéssel rendelkeznek mások érzelmi szükségletei iránt. A 11-es mesterjegy egyik gyengesége azonban a belső konfliktusokra való hajlam. A 11-es számnak például erőteljes intuitív energiája van, ami zavarhatja a harmónia és az egyensúly előmozdítására irányuló vágyukat. Ha megérted, hogyan befolyásolja a 11-es mester szám a spirituális utadat, betekintést nyerhetsz az univerzum rejtelmeibe. Fedezze fel, mit jelent a 11-es mesterjegy a házszámokban, az asztrológiában és az élet más területein.

A 11-es mester felpörgeti a 2-es szám energiáját; célja, hogy megemelt pszichikai képességei révén meggyógyítsa önmagát és másokat. Gyakran előfordul, hogy a 11-es számú mester intuitív adottságai szélsőséges életkörülmények következményei: A 11-es számú Mesternek nincs más választása, mint az extraszenzoros tehetségeket ápolni. A numerológiában a 11-es Mester-szám a spirituális megvilágosodáshoz, a tudatossághoz és a filozófiai egyensúlyhoz kapcsolódik.

22

A 22-es szám a numerológia talán legerősebb száma. Ez az egyik olyan mesterszám, amelyről úgy tartják, hogy az álmokat valósággá változtatja, függetlenül attól, hogy az álmok mennyire tűnnek lehetetlennek.

A 22-es mesterszám a numerológiában az ambíciót és az idealista álmokat jelképezi. A 22-es számot gyakran nevezik építőmesternek, mert olyan pozitív energiát sugároz, amely üdvözli a növekedést és a fejlődést. A numerológiában a 22-es mesterszám a 4-es gyökszámra bomlik, és mindkét szám erős kitartást mutat. A 22-es mesterszám fő erőssége a dinamikus fejlődés és a siker. A 22-es szám például az idealista törekvések gyakorlati alkalmazására ösztönöz. A 22-es mesterszám fő gyengesége az irreális célok kitűzése. Ha valaki a 22-es számhoz igazodik, magasra tűzi ki a céljait, és csalódottnak érzi magát, ha nem éri el a céljait. A 22-es mesterszám fontos szerepet játszik a numerológiában, tudj meg többet a numerológiáról és a 22-es számról.

A 22-es számú Mester, akit gyakran Mesterépítőként emlegetnek, a 4-es számú rezgéseit bővíti. A 22-es Mestert arra inspirálja, hogy a fizikai világban olyan platformokat hozzon létre, amelyek túlmutatnak a közvetlen valóságon – a kézzelfogható és a megfoghatatlan egyesítésével a 22-es Mester dinamikus, hosszú távú örökséget hoz létre. A 22-es számú Mester képességei általában a kora gyermekkori instabilitás melléktermékei, amely az innovatív gondolkodást táplálja. Szorgalmas, kreatív és megbízható, a 22-es Mester szám mindig az átalakítás küldetését teljesíti.
Ha Ön egy Mester-számot hordoz, Arra van szüksége, hogy konstruktívan dolgozzon a kapott képességekkel és tehetségekkel, miközben megtanulja, hogyan kezelje az erőteljes befolyásból eredő kihívásokat.

33

A 33-as szám a számmisztikában erőteljes spirituális energiával rendelkezik, amely együttérzést és kölcsönös tiszteletet sugall. A 33-as szám a 6-os számra bomlik le, amely szeretetet és együttérzést sugároz. A 33-as mester szám fő erőssége az empátia. A 33-as numerológiai számmal rendelkező emberek például mélyen megértik az emberi érzelmeket, és ezt tükrözik a másokkal szembeni cselekedeteikben. A 33-as mester szám legnagyobb gyengesége az asszertivitás. Míg a 33-as mesterjegy páratlan empátiát sugall mások iránt, a 33-as számmal egyező emberek ragaszkodnak ahhoz, hogy a módszereik felsőbbrendűek. A 33-as mesterszám a numerológia fontos eleme, fedezd fel, hogyan befolyásolhatja az életedet és a spirituális utadat.

Különleges számok

A numerológiai horoszkópelemzéssel meghatározható egy személy szerencseszáma vagy angyalszáma.
A 77-es szám egy angyalszám. Azt jelzi, hogy eljött az idő, hogy begyűjtsd a jutalmat az erőfeszítéseidért. Ha gyakran látod, akkor ez olyasvalami, aminek örülnöd kell. Tartsd szem előtt, hogy az angyalszámok mindig boldog jelentést képviselnek.

A személy számának meghatározására használt technikát arra is használták, hogy az emberek nevét a fenevad vagy a 666-os számmal hozzák összefüggésbe, amely a Jelenések könyvében jelent meg. Sokan ezt a számot a világvégével vagy az ördöggel hozzák összefüggésbe, bár kellő finomítással gyakorlatilag bárki nevét 666-os számmá lehet alakítani.

Bár szigorúan véve nem tartozik a numerológiához, ez a felfogás gyakran rendel a gyakran megjelenő számokhoz numerológiaszerű tulajdonságokat. Ez vezetett a 23-as rejtélyhez és más hiedelmekhez, amelyek szerint bizonyos számok egy minta vagy összeesküvés középpontjában állnak.

Az 5 legfontosabb szám

 • Life Path Number
 • Birthday Number
 • Expression Number
 • Soul Urge Number
 • Personality Number