Megjelent » Tarot kártya jelentések PDF (150+ oldal) MEGNÉZEM

TAROT

Tarot kártya jelentések

Tarot kártyák jelentése képekkel — kattints rájuk a részletes jelentésért.

tarot kártya

A Nagy Arkánum a tarot kártyák legfontosabb és legjelentősebb része, amely 22 lapból áll. Ezek mindegyike számozott és egyedi képet visel, amely mélyebb jelentéssel és okkult, valamint mitológiai utalásokkal is bír — szimbolikus jelentéseik gyakran a nagyobb eseményeket, a mélyebb spirituális tanításokat és az emberi élet különböző aspektusait ábrázolják.

 A sorozat a Bolonddal (0. lap) kezdődik, és a Világig (21. lap) tart, ezzel az emberi élet útját szimbolizálva a tudatlanságtól a megvilágosodásig.

A Nagy Arkánum lapjainak minden egyes darabja egy-egy archetípusi figurát vagy eseményt képvisel, mint például „Az Erő”, „A Szeretők”, „Az Igazságosság”, és így tovább. A Nagy Arkánum a tarot kártyaolvasás alapköve.

bolond

0. BOLOND

szabadság, eredetiség, ártatlanság, kezdet,

vakmerőség, unalom, hiszékenység, visszatartás.

mágus

I. MÁGUS

akaraterő, manifesztáció, leleményesség, képesség,

megtévesztés, ravaszság, illúzió, elpazarolt tehetség.

főpapnő

II. FŐPAPNŐ

spiritualitás, titokzatosság, felsőbb erő, tudatalatti elme,

felszínesség, titkok, elfojtott intuíció, belső feszültség.

uralkodónő

III. URALKODÓNŐ

termékenység, érzékiség, gondoskodás, bőség, táplálás,

bizonytalanság, hanyagság, elfojtás, kreatív blokk.

uralkodó

IV. URALKODÓ

stabilitás, tekintély, védelem, gyakorlatiasság, fegyelem,

rugalmatlanság, makacsság, zsarnokság, elhatalmasodás.

főpap

V. FŐPAP

tudás, hagyomány, oktatás, alkalmazkodás, spiritualitás,

személyes meggyőződések, tudatlanság, lázadás.

szeretők

VI. SZERETŐK

szerelem, kapcsolatok, harmónia, romantika, értékek,

önszeretet, egyensúlytalanság, távolságtartás, konfliktus.

diadalszekér

VII. DIADALSZEKÉR

összpontosítás, akaraterő, kontroll, ambíció, irányítás,

céltalanság, ellenállás, erőtlenség, agresszió.

erő

VIII. ERŐ

önbizalom, befolyás, belső erő, magabiztosság, bátorság,

önbizalomhiány, gyávaság, gyengeség, alkalmatlanság.

remete

IX. REMETE

elvonulás, szemlélődés, önvizsgálat, lélekutazás,

magány, elszigeteltség, visszahúzódás, elutasítás.

szerencsekerék

X. SZERENCSEKERÉK

jó szerencse, fordulópont, karma, sors, váratlan eset,

balszerencse, ellenállás, késések, negatív változások.

igazság

XI. IGAZSÁG

igazságosság, becsületesség, következmény, törvény,

tisztességtelenség, korrupció, megtorlás, becstelenség.

akasztott ember

XII. AKASZTOTT EMBER

várakozás, áldozathozatal, szünet, bizonytalanság,

ellenállás, érdektelenség, stagnálás, határozatlanság.

halál

XIII. HALÁL

vég, változás, lezárás, megújulás, elengedés,

stagnálás, hanyatlás, félelem, ellenállás, negatív minták.

mértékletesség

XIV. MÉRTÉKLETESSÉG

céltudatosság, egyensúly, türelem, nyugalom, béke,

diszharmónia, újrahangolás, kapkodás, túlzás, szélsőségek.

ördög

XV. ÖRDÖG

függetlenség, felszabadulás, leválás, kinyilatkoztatás,

függőség, tehetetlenség, megszállottság, elnyomás.

torony

XVI. TORONY

ébredés, személyes átalakulás, katasztrófa elhárítása, lezárás,

káosz, hirtelen változás, katasztrófa, trauma, pusztítás.

csillag

XVII. CSILLAG

új kezdet, remény, gyógyulás, hit, cél, inspiráció, megújulás,

kétségbeesés, csüggedtség, önbizalomhiány, negativitás.

hold

XVIII. HOLD

feloldás, tudatalatti, érzelmek, tisztánlátás, intuíció,

elfojtás, megtévesztés, titkok, félelem, félreértés, szorongás.

nap

XIX. NAP

optimizmus, bizalom, siker. vidámság, melegség, életerő,

levertség, túlzott optimizmus, belső gyermek, túlzott elvárás.

végítélet

XX. VÉGÍTÉLET

megújulás, önértékelés, cél, ébredés, újjászületés,

önutálat, önbizalomhiány, belső kritika, önismeret hiány.

világ

XXI. VILÁG

kiteljesedés, befejezés, utazás, megvalósítás, összetartozás,

eredménytelenség, késleltetés, rövidítés, lezáratlanság, üres.

tarot kártyák jelentése képekkel

A Kis Arkánum a tarot kártyák másik fele, amely 56 lapból áll — lapjai a mindennapi élet apróbb eseményeit, kihívásait és érzéseit tükrözik, szemben a Nagy Arkánum életre szóló tanításaival és archetípusaival.

A sorozat négy különböző színt tartalmaz: Botok, Kardok, Kelyhek és Érmék. A különböző színek különböző életterületeket képviselnek: a Botok az akaratot és az ambíciókat, a Kardok az értelem és a konfliktusok területét, a Kelyhek az érzelmeket és kapcsolatokat, míg az Érmék az anyagi dolgokat és a gyakorlati ügyeket szimbolizálják.

Mindegyik szín 14 kártyából áll, ami az Ászokkal kezdődik (pl.: Botok Ásza), a számokkal folytatódik (pl.: Botok Kettes-től a Botok Kilences-ig) és a négy udvari kártyával, az apróddal, a loaggal, a királynővel és a királlyal ér véget (pl.: Botok Apródja, Botok Lovagja, Botok Királynője és a Botok Királya). Ezek a lapok részletesebb betekintést nyújtanak a kérdező aktuális helyzetébe, segítve ezzel az útmutatást és a megértést.

Botok

tarot kártya jelentések

A Botok színe a tarot kártyák Kis Arkánumában az akarat, az ambíció, a cselekvés és a kreativitás területét képviseli.

Ezek a lapok gyakran az élet dinamikusabb, energikusabb aspektusaira utalnak, mint például a karrier, a személyes projektek, az önkifejezés és a spirituális növekedés. A Botok színének kártyái, amelyek az Ásztól a Királyig terjednek, hajlamosak a belső tűzre, az inspirációra és az élet iránti szenvedélyre fókuszálni.

Gyakran használják őket a tarot olvasások során annak megértésére, hogyan mozgatják az embereket belső vágyaik, és hogyan hatnak ezek a vágyak életük különböző aspektusaira.

botok ásza

BOTOK ÁSZA

lelkesedés, szenvedély, ötlet, inspiráció, lehetőség,

figyelemelterelés, tétovázás, iránytalan, szenvedélyhiány.

botok kettes

BOTOK KETTES

felfedezés, haladás, tervezés, döntések, kockázatvállalás,

belső zavar, túlelemzés, biztosra játszás, tétlenség.

botok hármas

BOTOK HÁRMAS

előrelátás, terjeszkedés, lendület, bizalom, bővülés,

korlátozások, akadályok, stagnálás, frusztráció.

botok négyes

BOTOK NÉGYES

összetartozás, kikapcsolódás, otthon, közösség, örömünnep,

átmenetiség, instabilitás, konfliktus, támogatás hiánya.

botok ötös

BOTOK ÖTÖS

megállapodás, fegyverszünet, együttműködés, megoldás,

nézeteltérés, feszültség, viták, versengés, agresszió, riválisok.

botok hatos

BOTOK HATOS

elismerés, fejlődés, önbizalom, győzelem, diadal, büszkeség,

egoizmus, kegyeletsértés, gyenge teljesítmény, kudarc.

botok hetes

BOTOK HETES

verseny, kihívás, védelem, kitartás, védekezés, kiállás,

önbizalomhiány, túlterheltség, feladás, kimerülés, behódolás.

botok nyolcas

BOTOK NYOLCAS

mozgás, összehangolódás, sebesség, haladás, izgalom,

késedelem, felkészületlenség, kapkodás, lassúság, ellenállás.

botok kilences

BOTOK KILENCES

rugalmasság, bátorság, siker, kitartás, küzdelem, határok,

erőforrások, túlterheltség, feladás, védekezés, paranoia.

botok tízes

BOTOK TÍZES

küzdelmek, teher, felelősség, kötelesség, felszabadítás,

stressz, túlterheltség, kiégés, bizamatlanság, összeomlás.

botok apródja

BOTOK APRÓDJA

vidámság, energia, kaland, izgalom, inspiráció, felfedezés,

önkorlátozás, türelmetlenség, unalom, lusta, szétszórtság.

botok lovagja

BOTOK LOVAGJA

szenvedély, kalandvágy, hős, sárm, impulzivitás, bátorság,

lobbanékonyság, szétszórtság, sietség, késés, arrogancia.

botok királynője

BOTOK KIRÁLYNŐJE

bátorság, önbizalom, karizma, függetlenség, optimizmus,

bosszú, zsarnokság, önzés, önbizalomhiány, féltékenység.

botok királya

BOTOK KIRÁLYA

vezetés, vízió, irányítás, merészség, bátorság,

erőtlenség, erőszakosság, hatástalanság, gonoszság.

Tarot kártyák jelentése: Az élet 3 területére

Részletes (mégis egyszerű) online kiskönyv az életed három alappillérére — karrier, kapcsolatok, egészség.

Kardok

tarot kártya jelentése

A Kardok színe a tarot kártyák Kis Arkánumában az értelem, a kommunikáció, a konfliktus és a kihívások területét szimbolizálják.

Ezek a lapok gyakran kapcsolódnak az intellektuális tevékenységekhez, döntéshozatalhoz, igazságszolgáltatáshoz, és nehéz szellemi vagy kommunikációs kihívásokhoz. A Kardok, az Ásztól a Királyig terjedő számozás alatt, a gondolkodás tisztaságára, az igazság keresésére, és gyakran a konfliktusokra vagy a belső és külső küzdelmekre utalnak.

Ezek a lapok kiemelik az élet azon aspektusait, ahol az éles elme és a tiszta kommunikáció kulcsfontosságú, és gyakran figyelmeztetnek a túlzott agresszió vagy érzelmi hidegség veszélyeire is.

 

kardok ásza

KARDOK ÁSZA

fókusz, áttörések, új ötletek, koncentráció, tisztánlátás,

zűrzavar, brutalitás, félreértés, ellenségek, viták, rombolás.

kardok kettes

KARDOK KETTES

elkerülés, patthelyzet, nehéz döntések, tagadás, mérlegelés,

döntésképtelenség, szorongás, túlterheltség, tétovázás.

kardok hármas

KARDOK HÁRMAS

optimizmus, megbékélés, elválás, gyógyulás, felépülés,

könny, szomorúság, trauma,  bánat, veszteség, szívfájdalom.

kardok négyes

KARDOK NÉGYES

kikapcsolódás, megfiatalodás, menedék, béke, relaxáció,

kiégés, stagnálás, kimerültség, elszigeteltség, nyugtalanság.

kardok ötös

KARDOK ÖTÖS

megbékélés, kompromisszum, jóvátétel, megoldás,

lelkiismeret-furdalás, bosszú, megbánás, zaklatás.

kardok hatos

KARDOK HATOS

továbblépés, átmenet, távozás, elfogadás, változás, távolság,

ellenállás, befejezetlenség, megrekedés, menekülés.

kardok hetes

KARDOK HETES

leleményesség, stratégia, megúszás, cselszövés, gyónás,

árulás, önbecsapás, hazugság, megtévesztés, rosszindulat.

kardok nyolcas

KARDOK NYOLCAS

felszabadultság, nyitottság, szabadság, túlélés,

önkorlátozás, bebörtönzés, megbénulás, korlátozottság.

kardok kilences

KARDOK KILENCES

felépülés, segítség, megküzdés, töréspont, szembenézés,

félelmek, rémálmok, szégyen,  titkok, depresszió, bűntudat. 

kardok tízes

KARDOK TÍZES

regenerálódás, helyreállítás, tanulságok, túlélés, javulás,

kudarc, visszaesés, árulás, veszteség, krízis, romlás.

kardok apródja

KARDOK APRÓDJA

figyelem, tudásszomj, éberség, kommunikáció, kíváncsiság,

szétszórtság, cinikusság, pletyka, sértés, véletlenszerű.

kardok lovagja

KARDOK LOVAGJA

ambició, cselekvésorientált, merészség, maximalizmus,

türelmetlenség, nyugtalanság, arrogancia, kegyetlenség.

kardok királynője

KARDOK KIRÁLYNŐJE

függetlenség, tisztesség, ítélőképesség, becsületesség,

rosszindulat, kőszív, álnok, keserűség, befolyásolhatóság.

kardok királya

KARDOK KIRÁLYA

ész, tisztaság, tekintély, szigor, igazság, fegyelem, erkölcs,

visszaélés, ridegség, elnyomás, embertelenség, becstelenség.

Tarot kártyák jelentése: Az élet 3 területére

Részletes (mégis egyszerű) online kiskönyv az életed három alappillérére — karrier, kapcsolatok, egészség.

Kelyhek

tarot kártyák jelentése

A Kelyhek színe a tarot Kis Arkánumában az érzelmek, kapcsolatok, szeretet és intuíció területét képviseli.

Ezek a lapok, melyek az Ásztól a Királyig terjednek, gyakran az emberi kapcsolatok mélységeire, az érzelmek gazdagságára és a spirituális összeköttetésekre utalnak. A Kelyhek színének lapjai a belső érzések, az empátia, a romantika, valamint az öröm és a bánat kifejeződéseit hordozzák magukban.

Gyakran használatosak a Tarot olvasások során, hogy segítsenek megérteni az emberi szív rejtelmeit, beleértve a kapcsolatok dinamikáját, az érzelmi kihívásokat és a belső béke elérésének lehetőségeit.

kelyhek ásza

KELYHEK ÁSZA

szerelem, kreativitás, ébredés, együttérzés, spiritualitás,

elfojtás, üresség, veszteség, szeretet hiánya, komorság.

kelyhek kettes

KELYHEK KETTES

partner, összefogás, kapcsolat, egység, vonzalom, tisztelet,

megosztottság, diszharmónia, elkülönülés, bizalmatlanság.

kelyhek hármas

KELYHEK HÁRMAS

barátság, ünnep, kreativitás, együttműködés, közösség,

egyedüllét, elszigeteltség, túlzás, botrány, magány.

kelyhek négyes

KELYHEK NÉGYES

tudatosság, újraértékelés, elfogadás, boldogság,

közöny, negativitás, apátia, távolságtartás, melankólia.

kelyhek ötös

KELYHEK ÖTÖS

önmegbocsátás, továbblépés, elfogadás, elégedettség,

megbánás, kudarc, csalódás, bánat, gyász, elégedetlenség.

kelyhek hatos

KELYHEK HATOS

vágy, múlt, ártatlanság, öröm, nosztalgia, emlékek, érzékiség,

ábrándozás, megrekedés, érzelgősség, vágyakozás.

kelyhek hetes

KELYHEK HETES

lehetőségek, választások, célkeresés, fantázia, értékek, 

céltalanság, figyelemelterelés, döntésképtelenség, zűrzavar.

kelyhek nyolcas

KELYHEK NYOLCAS

elengedés, próbálkozás, elsétálás, elhagyás,

csalódás, megrekedés, határozatlanság, egyhangúság.

kelyhek kilences

KELYHEK KILENCES

elégedettség, hála, kívánság, siker, eredmények, elismerés,

anyagiasság, elégedetlenség, sznobizmus, boldogtalanság.

kelyhek tízes

KELYHEK TÍZES

boldogság, szeretet, stabilitás, összehangolódás, hazatérés,

különbözés, diszharmónia, küszködés, konfliktus, elválás.

kelyhek apródja

KELYHEK APRÓDJA

kíváncsiság, idealizmus, érzékenység, ártatlanság,

naív, éretlenség, kételkedés, menekülés, elhanyagolás.

kelyhek lovagja

KELYHEK LOVAGJA

romantika, báj, képzelőerő, szépség, kecsesség, tapintat,

irreális, féltékenység, szeszély, csalódás, dühkitörés, hiúság.

kelyhek királynője

KELYHEK KIRÁLYNŐJE

gondoskodás, együttérzés, intuíció, melegség, kedvesség,

társfüggőség, bizonytalanság, törékenység, mártírság.

kelyhek királya

KELYHEK KIRÁLYA

bölcs, odaadás, együttérzés, diplomatikus, egyensúly,

önsajnálat, rosszkedv, önzés, elfojtás, szorongás, ridegség.

Tarot kártyák jelentése: Az élet 3 területére

Részletes (mégis egyszerű) online kiskönyv az életed három alappillérére — karrier, kapcsolatok, egészség.

Érmék

tarot lapok jelentése

Az Érmék színe a tarot Kis Arkánumában az anyagi dolgokat, a gyakorlati ügyeket, a munkát és a fizikai jólétet képviseli.

Ezek a lapok, amelyek az Ásztól a Királyig terjednek, gyakran az anyagi biztonság, a gazdasági prosperitás, a karrier, és a mindennapi fizikai és gyakorlati aspektusokra koncentrálnak. Az Érmék színének lapjai a bőség, a stabilitás, az erőfeszítés meghozatalának és a kitartás fontosságának kérdéseit boncolgatják, valamint a munka és a személyes értékek egyensúlyát hangsúlyozzák.

A tarot olvasásokban ezek a lapok segítenek feltárni az anyagi és gyakorlati célok, valamint a fizikai és anyagi világ iránti hozzáállásunk jellegzetességeit.

 

érmék ásza

ÉRMÉK ÁSZA

bőség, lehetőség, erőforrások, biztonság, stabilitás,

szűkösség, elveszett lehetőség, fukarság, instabilitás, hiány.

érmék kettes

ÉRMÉK KETTES

alkalmazkodás, rugalmasság, leleményesség, gazdálkodás

szervezetlenség, túlerőltetés, rendetlenség, káosz.

érmék hármas

ÉRMÉK HÁRMAS

csapatmunka, együttműködés, tanulás, erőfeszítések,

diszharmónia, egó, magány, konfliktusok, verseny.

érmék négyes

ÉRMÉK NÉGYES

biztonság, takarékosság, önvédelem, nagylelkűség,

kapzsiság, szűkösség, anyagiasság, fösvénység.

érmék ötös

ÉRMÉK ÖTÖS

felépülés, leküzdés, kilábalás, befogadás, megbocsátás

nehézségek, aggodalom, szegénység, elhagyatottság.

érmék hatos

ÉRMÉK HATOS

nagylelkűség, hálaadás, jótékonyság, befogadás,

egyenlőtlenség, zsarolás, visszaélés, hatalmi játék.

érmék hetes

ÉRMÉK HETES

fejlődés, növekedés, türelem, eredmény, kitartás, tervezés,

pazarlás, halogatás, befejezetlenség, korlátozások.

érmék nyolcas

ÉRMÉK NYOLCAS

elsajátítás, elkötelezettség, önfejlesztés, készség, minőség,

lustaság, motiválatlanság, kapkodás, középszerűség.

érmék kilences

ÉRMÉK KILENCES

bőség, teljesítmény, önellátás, biztonság, függetlenség, luxus,

instabilitás, felszínesség, meggondolatlan, költekezés.

érmék tízes

ÉRMÉK TÍZES

gazdagság, biztonság, család, siker, hozzájárulás, örökség,

csőd, kudarc, adósság, konfliktus, múlás, sötét oldal.

érmék apródja

ÉRMÉK APRÓDJA

hűség, ambíció, tanulékony, következetes, céltudatosság,

éretlenség, halogatás, lustaság, ostobaság, felelőtlen.

érmék lovagja

ÉRMÉK LOVAGJA

termelékeny, egyenletesség, gyakorlatiasság, rutin,

munkamánia, unalom, szerencsejáték, megrekedtség.

érmék királynője

ÉRMÉK KIRÁLYNŐJE

gondoskodás, barátságosság, nagylelkűség, megnyugtatás,

önzés, ápolatlanság, fényűzés, féltékenység, intolerancia.

érmék királya

ÉRMÉK KIRÁLYA

üzlet, biztonság, kedvesség, védelmezés, jólét, fegyelem,

alkalmatlanság, kapzsiság, pazarlás, megszállottság.

Tarot kártyák jelentése: Az élet 3 területére

Részletes (mégis egyszerű) online kiskönyv az életed három alappillérére — karrier, kapcsolatok, egészség.