Megjelent » Tarot kártya jelentések PDF (150+ oldal) MEGNÉZEM

Általános Szerződési Feltételek

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint látogató (a továbbiakban: “Fogyasztó”) a pantonia.hu címen elérhető honlap (a továbbiakban: “Honlap”, “Weboldal”) használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja az alábbi, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: “ÁSZF”, vagy “Általános Szerződési Feltételek”).

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a Honlap által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

A weboldal üzemeltetője

A pantonia.hu honlap (a továbbiakban: “Honlap”) kizárólagos üzemeltetője a Molnár Dávid István EV. (a továbbiakban: “Üzemeltető”).

 • Molnár Dávid István EV
 • székhely: 2510 Dorog, Baross Gábor Lakótelep 32. em.: 3 ajtó: 1
 • levelezési cím: 2510 Dorog, Baross Gábor Lakótelep 32. em.: 3 ajtó: 1
 • adószám: 56813269-1-31
 • e-mail cím: [email protected]

A tárhelyszolgáltató és annak elérhetőségei

 • Tarhely.eu
 • Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 44.
 • Elektronikus elérhetőség: tarhely.eu

Szerzői jog

Minden a Honlapon található tartalom (így különösen: szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, know-how, illetve a pantonia.hu domain név) az Üzemeltető kizárólagos szellemi terméke, tulajdona, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (2) bekezdése értelmében szerzői jogi oltalom alatt álló műnek minősül, illetve azok felhasználására vonatkozóan az Üzemeltető a szerzőktől érvényes engedéllyel rendelkezik.

Az Üzemeltető fenntart minden, a Honlap bármely részének, részeinek, bármilyen módszerrel vagy technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot, figyelemmel a nemzetközi és magyar jogszabályi rendelkezésekre.

Az Üzemeltető előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a Honlap egészének, vagy részeinek (így különösen: szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, képzés) feldolgozása, értékesítése, terjesztése, sokszorosítása, adatbázisban történő tárolása, valamint kereskedelmi forgalomba hozatala.

A Honlap teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. A Honlapból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig a nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül a Honlap tartalmát tükrözni, vagy technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az Üzemeltető követelheti a jogsértés megszüntetését és kárának megtérítését.

A Honlapról értesüléseket átvenni csak a Honlapra történő hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az Átvevő nem módosíthatja az eredeti információt, a Honlapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltüntetni, valamint erre vonatkozóan az Üzemeltetőtől írásbeli engedélyt kért és kapott.

A Pantonia név, logó, valamint a pantonia.hu domain név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag az Üzemeltető előzetes és írásos hozzájárulásával lehetséges.

A weboldal tartalmai a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License alatt kerülnek publikálásra.

Vásárlási feltételek

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

Online képzések

A Honlapon megtalálható online képzések (beleértve az ingyenes és díjköteles e-mail kurzusokat, valamint az online képzési felülettel rendelkező képzéseket) (a továbbiakban: “Képzések”) szervezője és a képzések lebonyolítója Molnár Dávid István, egyéni vállalkozó (a továbbiakban: “Oktató”, “Kereskedő”).

 • Molnár Dávid István EV
 • székhely: 2510 Dorog, Baross Gábor Lakótelep 32. em.: 3 ajtó: 1
 • levelezési cím: 2510 Dorog, Baross Gábor Lakótelep 32. em.: 3 ajtó: 1
 • adószám: 56813269-1-31
 • e-mail cím: [email protected]

Az Oktató kisadózó, a Képzésekre vonatkozóan feltüntetett árak alanyi adómentesek. Az Oktató a Képzésekről a díjbekérő pénzügyi teljesítését követően alanyi adómentes, azaz 0% ÁFA tartalommal rendelkező számlát állít ki.

Rendelési információk

A Képzések (a továbbiakban: “Termékek”) kizárólag a pantonia.hu honlapon keresztül, online rendelhetők meg.

Az online képzéseket, vagy az online képzési rendszer elérhetőségét e-mail formában juttatjuk el a megrendelés során megadott e-mail címre. Az online képzés megvásárlásával a megrendelő a vásárlás során kiválasztott online képzéshez vagy képzésekhez szerez hozzáférés egy fő részére. Az online képzések anyagaihoz kizárólag a megrendelő, vagy a megrendelő által a megrendelés során előzetesen meghatározott személy jogosult hozzáférni, időbeli korlátozás nélkül. A hozzáférés nem átruházható! Az online képzés egészének, vagy részeinek másolása, jogosulatlan felhasználása, vagy a hozzáférés átruházása esetében az Oktató fenntartja a jogot a hozzáférés előzetes figyelmeztetés nélkül történő megszüntetésére!

Amennyiben a Kereskedő hibás árat tüntet fel a termék mellett, a tőle elvárható gondosság ellenére, és a termék ára annak általánosan elfogadott árától eltér, úgy a Kereskedő nem köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a vásárló részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben a vásárló ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga.

A felsorolt termékek mellett megtekintheti egy-egy termék leírását, árát, egyéb tulajdonságait, a teljesség igénye nélkül. Amennyiben ennél részletesebb tájékoztatásra van szüksége, úgy a Kereskedő adatok között rögzített e-mail címen szíveskedjen felvenni a kapcsolatot a Kereskedővel.

A rendelés menete

A Fejlődj velünk! menüpontban elérhető termékeket egyesével, vagy a Kereskedő által előre meghatározott csomagokban van lehetőség megvásárolni. A vásárláshoz nem szükséges előzetesen regisztrálni, vagy bejelentkezni. A vásárlási folyamatot a kiválasztott képzés vagy képzés csomag esetében a Fejlődj velünk! menüpontban a képzéshez kapcsolódó Vásárlás gombra, vagy a képzés vagy képzés csomag termék oldalán található Vásárlás gombra kattintva tudja elkezdeni. A vásárlási folyamat során meg kell adnia számlázási adatait, illetve lehetősége van kiválasztani az Önnek leginkább megfelelő fizetési módot. Miután megadta a vásárlási folyamat során a megrendeléshez szükséges adatokat, kérjük kattintson a pénztár oldal alján található Megrendelés elküldése gombra. Az adatok hibátlan megadását követően további információkat talál a kiválasztott fizetési lehetőségről, illetve a számlázás céljából megadott email címére automatikusan elküldjük a számlát.

Online kártyás fizetésre a PayLike rendszerén keresztül van lehetőség, ami integrálva van a weboldalba, így kényelmesen és gyorsan lebonyolítható a tranzakció.

Banki átutalással történő fizetés esetén kérjük az utalás közleményébe mindenképp tüntesse fel az emailben kapott rendelés sorszámát!

Amennyiben a számlája, vagy a képzés indulásával és részleteivel kapcsolatos emailje nem érkezne meg, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a már jelzett módon a kereskedői adatok segítségével, vagy írjon emailt a [email protected] email címre.

Panaszok intézése

A Kereskedő a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni, a Kereskedő adatai között megjelölt helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrizni. A Kereskedő a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell hogy adjon. Amennyiben panaszra a Kereskedő elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. A Kereskedővel kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út.

Kurzusok, tanfolyamok

A Pantonia “vállalkozói tanfolyamoknak” nincs előre meghatározott időkeretük, a megvásárlás után, azokat bármikor el lehet végezni – folyamatos fejlődésre és cselekvésre építenek.

A “vállalkozói” képzés teljesen online valósul meg. Az üzemeltető a „képzés” folyamatába nem tud beavatkozni, nincs befolyása a résztvevő fejlődésére.

A tananyagtartalom feldolgozása a résztvevő önálló feladata, nincs interakció a képző és a résztvevő között.

Vegyes rendelkezések, Nyilatkozatok

A Honlap üzemeltetése során az Üzemeltető igyekszik a lehető legpontosabb információkat szolgáltatni. A Honlap használatából, az információk esetleges félreértéséből vagy a helytelen következtetések levonásából eredő, valamint egyéb károkért az Üzemeltető mindennemű felelősségét kizárja.

Az Üzemeltető a Honlapon bemutatott termékek és szolgáltatások esetében partner programban (affiliate) vehet részt. Az Üzemeltető a partner programon (pl. affiliate linken) keresztül történő vásárlás esetében jutalékot szerezhet.

A Honlapon található grafikák és vektoros képek forrása: https://stories.freepik.com/

A Honlapon megadott email címmel a látogató hozzájárul ahhoz, hogy felkerüljön az Üzemeltető szegmentált és általános hírlevél listáira. A szegmentált, valamint az általános hírlevél listáról történő leiratkozásra minden emailben lehetőséget biztosít az Üzemeltető.

A jelen Általános Szerződési Feltételekből felmerülő jogviták, ellentétek és követelések megoldása érdekében kizárólagos, végleges és kötelező érvénnyel megállapítják a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Utolsó frissítés: 2021 október 4. 17:41